2018-05 WIEGO Nieuws – Mei 2018

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN 

Voor de 72e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com. Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.


Inschrijven voor 102
ste Vierdaagse 

De inschrijving voor de 102e Vierdaagse van Nijmegen is inmiddels afgesloten en ook de loting heeft plaatsgevonden.. Er waren 52.669 aanmeldingen. Daarbij waren 1.539 dubbele aanmeldingen, zodat na deze correctie het juiste aantal aanmeldingen 51.130 bleek te zijn. Omdat er slechts 47.000 deelnemers toegalaten kunne worden, moest er onder 4.130 aanmeldingen geloot worden. Dit zijn kandidaat-deelnemers die voor de eerste maal mee willen doen. Na de loting bleek dat 1.744 inschrijvers alsnog heeft afgezegd of niet (op tijd) heeft betaald. Zodoende kon vanaf  maandag 16 april jl. vanaf 10.00 uur iedereen die was uitgeloot alsnog met een persoonlijke code via internet een startbewijs kopen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse gebeurt dit.


OPROEP AAN DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni wordt voor deze deelnemers weer een informatieavond gehouden..


DIABETES CHALLENGE

Na de informatieavond op 7 maart jl. in het Bredase Stadskantoor over de Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation, waar o.m. een aantal bestuursleden en leden van WIEGO (als enige sportvereniging) aanwezig waren, is er op 19 maart in Boeimeer een vervolgbijeenkomst geweest voor het opzetten en begeleiden van een wandelgroep. Daarbij waren een bestuurslid van WIEGO en twee leden aanwezig, die dit als wandelcoach willen begeleiden. Deze Challenge is namelijk niet alleen bedoeld voor diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel is om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen, waarna er een afsluitend evenement plaats vindt. Inmiddels is er op 16 april jl. een tweede bijeenkomst geweest in Boeimeer waarbij een aantal “puntjes op de i” zijn gezet en gebleken is dat inmiddels al 17 personen zich voor deze Challenge hebben aangemeld. Verder was er op 17 april jl. bij Decathlon een bijeenkomst voor de wandel- en medische begeleiders waarin vanuit Diabetesvereniging Nederland uitleg en toelichting over diabetes werd gegeven. Ook hier waren drie (bestuurs)leden van WIEGO bij aanwezig.


PRIVACYWET

Per 25 mei 2018 treedt in Nederland (en de Europese Unie) de zogeheten  Privcaywet in werking. Ook sportverenigingen hebben daarmee te maken. Daarom organiseerde Breda-Actief met de Vrijwilligersacademie op 9 en 16 april 2018 twee cursusavonden waarop e.e.a. uitgelegd en toegelicht werd. Naar deze cursus zijn drie bestuursleden van WIEGO gegaan die daar heel wat hebben opgestoken. Ook hier gold het spreekwoord “de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend”. Voor onze vereniging blijken de gevolgen nogal mee te vallen. Wel zal er door en in het bestuur een aantal afspraken( protocollen) in het leven moeten worden geroepen.

 

Fonds voor de Sport Breda

Het Fonds voor de Sport Breda is een (nieuwe) stichting die voort komt uit NOC*NSF en die zich richt op het werven van financiële middelen voor o.m. sportactiviteiten in Breda. Daarvoor werden een aantal informatieavonden voor de Bredase sportverenigingen belegd. Naar één van deze avonden zouden twee bestuursleden van WIEGO gaan om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor WIEGO. Doordat een paar van deze avonden samen vielen met activiteiten van Breda-Actief en er daardoor ook wat verwarring onder de verenigingen is ontstaand, heeft dit fonds besloten de vastgestelde bijeenkomsten uit te stellen tot een latere datum.

 

REGIONALE KENNISDAG

Regio Brabant-Zeeland van KWBN organiseerde op zaterdag 14 april jl. te Breda voor de bestuursleden van de aangesloten organisaties van de regio een zogeheten Kennisdag. Naar deze dag zijn drie bestuursleden van WIEGO gegaan. Er werd informatie gegeven over (nieuwe) de lidorganisatie-administratie van de bond en over het online inschrijven bij wandeltochten. Ook waren er drie workshops over resp. het calamiteitenplan, sponsoring en social media. Onze bestuursleden hebben meegedaan aan de workshops Calamiteitenplan en Sponsoring.

 

VERZORGING DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN

 

Zoals u in onze vorige uitgave van de Koerier heeft kunnen lezen stopt de Bredase Wandelverzorging De Sprong met de verzorging onderweg tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van de deelnemers uit Breda en omstreken. Dit is natuurlijk heel jammer en een paar leden hebben daarop aangeboden om de verzorgingsploeg te versterken. Helaas bleek de organisatie al een paar onomkeerbare stappen te hebben gedaan waardoor dit initiatief spijtig genoeg geen vervolg kon krijgen. Wij willen de mensen die zich beschikbaar hebben gesteld van harte bedanken voor hun aanbod. Ook willen wij de vrijwilligers van Drong die zich in het verleden hebben ingezet bij de verzorging vanaf deze plaats van harte bedanken voor wat zij hebben gedan voor de Nijmeegse Vierdaagse-lopers. De deelnemers van dit jaar zullen voorlopig zelf moeten zorgen voor hun verzorging onderweg. Wel is het bestuur bezig met het zoeken naar een eventuele oplossing. Zodra er meer bekend is, zullen wij de deelnemers informeren.

2018-02-24 Snert wandeltocht

Stralende snert-wandeltocht

(overgenomen van: PrinsenbeekNieuws.nl)

Er was wat concurrentie maar toch meldden zich vanochtend zo’n vierhonderd wandelaars voor de 27ste Snert-wandeltocht van wandelsportvereniging W.I.E.G.O. Zij vertrokken vanuit basisschool De Griffioen in Prinsenbeek voor een tocht bij stralend winterweer en liepen afstanden van 5, 10, 15, 20 of 25 kilometer.

Binnen waren de vrijwilligers van het organiserend comité vooral het eerste uur druk om alles in goede banen te leiden. Maar ook bij terugkomst van de wandelaars hoefden ze zich niet te vervelen, zoals de Prinsenbeekse clubleden Adri Vincenten en Jopie Mol die druk in de weer waren met de erwten- en tomatensoep en Adje Vriens.

,,Op een goede dag hadden we weleens vijfhonderd lopers’’, vertelt secretaris Hans van der Bruggen, die toch heel tevreden is over de opkomst vandaag. ,,We hebben de pech dat er in Etten-Leur tegelijkertijd een landelijke tocht is, met afstanden van 20, 40 en 60 kilometer. Daar kwamen we deze zomer pas achter.’’ Maar misschien wel dankzij het mooie winterweer zijn er toch veel wandelaars naar Prinsenbeek gekomen.

De Bredase vereniging start de wandelingen meestal bij de Duivelsbruglaan in Breda, maar maakt voor de snert-wandeltocht een uitzondering. Ook volgende week doen wandelaars van W.I.E.G.O. nog een keer Prinsenbeek aan. De route van die winterserietocht gaat richting Liesbos.

2018-04 WIEGO Nieuws – April 2018

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN

Voor de 72e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com. Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.

 

OPROEP AAN DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni houden wij voor deze deelnemers weer een informatieavond.

 

BEWEEGPROGRAMMA

Eind vorig jaar heeft Breda-Actief in de wijk Heuvel/Princenhage een aantal weken voor 50-plussers een Beweegprogramma gevoerd. Daarbij konden de deelnemers kennis maken met diverse sporten en verenigingen. Ook WIEGO werd daarbij benaderd en heeft en kennismakingsdag gehouden. Op 20 januari 2018 was de afsluitdag. Leden van WIEGO hebben de deelnemers toen voorzien van de benodigde informatie over wat WIEGO is en doet. Er was voldoende inter4esse voor WIEGO bij de deelnemers. En nu is het afwachten op de resultaten. De actieve leden willen wij vanaf deze plaats nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en inzet.

 

DIABETES CHALLENGE

Naar aanleiding van het Beweegprogramma in de wijk Heuvel/Prinenhage werd WIEG door Breda-Actief benaderd voor de Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation. Hiervoor werd op 7 maart jl. in het stadskantoor van Breda een informatieavond  gehouden waar diverse bestuursleden van WIEGO (als enige sportvereniging) bij aanwezig waren. Ook waren er veer aanwezigen uit de medische wereld. Na afloop werden er afspraken gemaakt. En inmiddels is er op 19 maart in Boeimeer al een bijeenkomst geweest voor een vervolg. Daarbij waren een bestuurslid van WIEGO en twee leden aanwezig die dit willen begeleiden. Deze Challenge is namelijk niet alleen bedoeld voor diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel is om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen, waarna er een afsluitend evenement plaats vindt.

 

INFORMATIEAVOND AVONDVIERDAAGSE 

Onlangs organiseerde de Regio Brabant-Zeeland van KWBN diverse informatieavonden voor de komende Avondvierdaagsen. Op 19 maart was er zo’n avond in Oosterhout. Daar zijn de leden van onze commissie Avondvierdaagse naar toe geweest. Door de bestuursleden van de regio werd de nodige informatie over de veranderingen en ontwikkelingen uitgelegd en toegelicht, zoals de wijzigingen voor de verkeersregelaars, de nieuwe herinneringen voor de nummers 11 t/m 25 en dies meer.

 

PRIVACYWET

Binnenkort treed in Nederland de zogeheten Privaywet in werking. Met name sportverenigingen hebben daarmee te maken. Omdat er nogal wat onduidelijkheid en onbekendheid is bij de verenigingen organiseert de Vrijwilligers Academie Breda op 9 en 16 april 2018 twee cursusavonden waarop e.e.a. uit- en toegelicht gaat worden. Naar deze cursus gaan ook drie bestuursleden van WIEGO.

 

FONDS VOOR DE SPORT BREDA

Het Fonds voor de Sport Breda is een (nieuwe) stichting die zich richt op het werven van financiële middelen voor o.m. sportactiviteiten in Breda. Daarvoor beleggen zij een aantal informatieavonden. Naar één van deze avonden zullen een paar bestuursleden gaan om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor WIEGO.

 

REGIONALE KENNISDAG

Regio Brabant-Zeeland van KWBN organiseert op zaterdag 14 april a.s. voor de bestuursleden van de aangesloten organisaties in Breda een zogeheten Kennisdag. Er zal dan informatie worden gegeven over de lidorganisatie-administratie en over het online inschrijven bij wandeltochten. Ook zijn er workshops over het calamiteitenplan, sponsoring en social media. Naar deze kennisdag gaan drie bestuursleden van WIEGO.

2017-09-10 Herfsttocht Vlissingen

Herfsttocht van Wsv. W.I.K. te Vlissingen 

Op zondag 10 september ging WIEGO met de bus naar Vlissingen om daar deel te nemen aan de Herfsttocht van wsv W.I.K. (Willen Is Kunnen). De start was vanuit gebouw Ons Plekje van deze vereniging in de wijk Pauwenburg. Deze locatie is niet zo ver van de Kanovijver van waaruit de andere vereniging (D.V.T.) zijn Strand en Duintocht organiseert. Toch was dit een heel andere tocht met een compleet ander parkoers.

Nadat was ingeschreven en (bijna) iedereen zijn startkaart had gekregen gingen iets na kwart over tien de eerste lopers van WIEGO van start. De afstanden 20 en 30 km liepen gelijk op met de 15 km tot de grote rust. Die was op het startpunt en daar was voor de 15 km-afstand ook de finish. Daar tussen waren w rustmogelijkheden. Voor de 30 km was er na deze centrale rust nog één rustplaats. De route ging via enige wandelpaden en straten de wijk Pauwenburg uit en fraaie natuurpaden richting Middelburg. Deze paden waren voornamelijk oude landwegen met naar Walchers en Zuid-Bevelands gebruik heggen ter afscheiding van de landerijen en weiden

Een de eerste stop was na ca. 5 km bij zwembad Vrijburg. Dat ligt buiten Middelburg. Daarna werd de oude rijksweg langs het Kanaal door Walcheren gevolgd tot voorbij West-Souburg. Hier werd het kanaal overgestoken naar Oost-Souburg via een oude gietijzeren draaiburg en werd verder het kanaal gevolgd richting het station van Vlissingen en het fiets-/voetveer naar Breskens. In het station was na ca. 10 km in de voormalige restauratie (nu restaurant Koko) de tweede rustmogelijkheid was. Verder leidde het parkoers via de sluizen en over de Scheldedijk met uitzicht op de voormalige werf van De Schelde (nu Damen Shipyard) en langs de molen bij de voormalige marinierskazerne en museum het Arsenaal naar de binnenhaven van Vlissingen.

Daarna ging het langs het standbeeld van Michiel de Ruijter en over de boulevards De Ruijter, Bankert en Evertsen. Daar waren te bewonderen de sociëteiten van het Belgische en Nederlandse loodswezen, de gevangentoren (thans een restaurant), de kantoren van het Belgische en Nederlandse loodswezen, de voormalige zeevaartschool (te herkennen aan het borstbeeld van Michiel de Ruijter boven de ingang, de Leeuwentrap en het gebouw van voormalig hotel Brittanica. Daarna werd ter hoogte van het windorgel over het fietspad door de duinen gelopen langs het Nollenbos (met de Kanovijver). Na de Nollendijk ging men bij de tennisbanen via een trap de duinen af. (Ik zag nu voor het eerst waar de Nollendijk ligt). Via het Nollebos en de Sloeweg werd daarna de startlocatie bereikt op ca. 15 km voor de (grote) rust).

Na deze rust ging de route van de 20 en 30 km  verder door een ander deel van de wijk Pauwenburg naar de duinen. En over het duinpad liep men naar café Duinlust bij Dishoek. Al eerder was de 20 km afgeslagen. Bij Duinlist (op ca. 20 km) was de vierde en laatste rustmogelijkheid. Daarna voerde de route verder achter de duinen onder meer langs het voormalige pompstation. Hierna gingen we niet meer de duinen in, maar via Klein-Valkenisse door “de polder” weer terug naar Vlissingen. Aan de rand van Vlissingen werd waar aangesloten op het parkoers van de 20 km Tenslotte werden nog wat parken en groenstroken doorkruist.

Om iets na kwart vóór vier kwam ik terug. Omdat er ter hoogte van Kruiningen wegwerkzaamheden waren, was de autoweg over een flinke afstand vandaar afgesloten en moest er omgereden worden via de oude (tweebaans) rijksweg. Vandaar dat besloten was om al om 4 uur te vertrekken, Dar kon makkelijk omdat alleen Ad Stevens en ik 30 km liepen en de andere leden kortere afstanden en iedereen al binnen was. Door de filevorming was de vertraging bijna drie kwartier zodat wij een half uur later op de diverse uitstappunten waren. Desondanks was iedereen tevreden. Met name omdat het prachtig najaarsweer was met zelfs een zonnetje.

Hans v.d. Bruggen

2017-09-03 Airborne wandeltocht

Airborne Wandeltocht blijft bijzonder

 Op 2 september 2017 nam WIEGO met 54 deelnemers weer deel aan de 71e Airborne-wandeltocht. Om even half tien kon  de bus vlakbij de startlocatie  worden geparkeerd. De eerste deelnemers waren al gestart. De mensen die de 40 kilometer lopen mochten al vanaf 7.00 uur starten. Wie voor 10, 15 of 25 kilometer had gekozen, moest wachten tot 9.30 uur. De groepen vertrokken pas na 11.00 uur. Deze herdenkingstocht voor de Slag om Arnhem wordt traditiegetrouw op de eerste zaterdag van september gehouden. In 1947 hield de Politie Sportvereniging Renkum voor het eerst een herdenkingsmars voor degenen die gestreden hebben voor vrijheid, met name rond Oosterbeek. Net als vorig jaar zijn er Airborne veteranen te gast bij de herdenkingsmars. Vorig jaar waren er vijf hoogbejaarde oudstrijders bij. Dit jaar waren het er zeven. Ze waren vrijdag aangekomen in hun hotel in Doorwerth. Marsleider Wilma Luckel verwachtte geen bijzonderheden deze zaterdag. De weersomstandigheden waren goed.

De verwachting was dat er rond de 33.000 wandelaars zouden meedoen aan de herdenkingsmars. Uit- eindelijk kwamen er 31.732 wandelaars. In totaal komen er zo’n 60.000 mensen deze zaterdag naar het dorp ten westen van Arnhem. Volgens marsleider Wilma Luckel kon zaterdagmiddag om vijf uur eigenlijk geen bijzonderheden vermelden. ,,Tot nu is alles voorspoedig verlopen.” En dat bevestigden ook wandelaars.  ,,De sfeer onderweg was heerlijk”, zegt Geert Janssen uit Elst bij de finish op sportpark Hartenstein. Hij heeft net een ‘wing’ opgehaald met daarop het getal 47. ,,Dik 50 jaar geleden deed ik voor het eerst mee. Ik heb een enkele editie gemist”, vertelt de Betuwenaar. Tineke Werner uit Ede geniet ervan dat er zo veel jonge mensen en kinderen meedoen aan de Airborne Wandeltocht. ,,Zo houd je de herinnering aan de Slag om Arnhem op de been.” Zij loopt al voor de zeventiende keer mee. ,,En elke keer blijft de Airborne Wandeltocht bijzonder.” Meedoen op de eerste zaterdag van september hoort erbij als je in Arnhem of omgeving opgroeit, zegt Chris Wienk (25 jaar). ,,Ik woon nu wel in Amsterdam maar ik kom elk jaar terug naar Oosterbeek om mee te doen. Dat is traditie.” Vier deelnemers hebben geen enkele editie gemist. Zij deden voor de 71ste keer mee aan de wandelmars. Vorig jaar had de organisatie van de wandeltocht gekozen voor één parkeerterrein in Wolfheze. De toestroom was toen vanwege de feestelijke 70ste editie van de tocht echter zo groot dat er een file ontstond op de snelweg A12. Nu konden wandelaars hun auto niet alleen neerzetten op het terrein aan de Wolfhezerweg, maar ook aan de Boersberg in Doorwerth. Dat veroorzaakte later op de dag wel wat hinder voor de passerende wandelaars die 25 of 40 kilometer liepen omdat de vertrekkende auto’s tegen de wandelaars in reden.