WIEGO Nieuws – December 2018

Uitnodiging NIEUWJAARSRECEPTIE WIEGO – 11 januari 2019
Hiermee worden alle leden, donateurs en adverteerders uitgenodigd voor de NIEUWJAARSRECEPTIE van WIEGO op vrijdagavond 11 januari 2019 in café-zaal Onze Toekomst, Heuvelplein 251, 4812 PE Breda (wijk Heuvel. De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Na de geslaagde eerste receptie begin dit jaar heeft  het bestuur besloten dit nogmaals te doen. Nu alleen niet in combinatie met de Oliebollentocht omdat dit voor sommige leden/medewerkers een te zware wissel op de tijdsdruk trok. U bent allen van harte welkom.

OPROEP VOOR MEDEWERKERS – WIEGO Wandeltochten
Binnenkort organiseert onze vereniging weer een aantal wandeltochten, te beginnen met de 1e Winterserietocht op zaterdag 22 december a.s. en daarna in januari, februari en maart 2019 de volgende 3 Winterserietochten, in januari 2019 de Oliebollentocht en in februari 2019 de Snerttocht. Bij deze evenementen hebben wij hebben hulp nodig voor:

-aanbrengen pijlen (eventueel een deel van het parkoers en/of samen met anderen tijdens de voorgaande dag);
-controle van de pijlen vooraf op de dag zelf;
-inschrijving startbureau;
-verzorgingsposten onderweg (koffie/thee, bouillon, fruit;
-afhalen pijlen tijdens de tocht.

Kunt u helpen of wilt u weten wat een functie inhoudt, nemen dan contact op met onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, tel. no. 076-5657357 (b.g.g. 06-360808690 of email: wsvwiego@gmail.com