Winterserietochten weer van start!

Winterserietochten weer van start

Op zaterdag 17 december 2022 organiseerde WIEGO de 1e tocht van de 51e Winterserie-wandeltochten voor het seizoen 2022-2023. Totaal hebben 202 wandelaars deze tocht gelopen. Dat was bijna evenveel als vorig jaar, maar nog altijd minder dan WIEGO gewend is. Dit is nog steeds een gevolg van de afgelopen corona-crisis. Veel wandelaars twijfelen nog om deel te nemen of zijn zelfs afgehaakt.

Bij de voorbereiding van de organisatie van de tocht kregen wij echter een flinke tegenslag. Staatsbosbeheer (SBB) verleende geen toestemming. De druk op het bos zou die dag te groot worden. Dit vermoedelijk vanwege een kleinschalig evenement op de navolgende zondag. Er werd door WIEGO echter snel op ingespeeld door het parkoers van de 1e en 2e tocht om te wisselen en alsnog bij SBB in te dienen. Nu kregen wij wel voor beide tochten toestemming. Ook moesten de afspraken met de geplande rustplaatsen aangepast worden. Maar dat bleek gelukkig geen probleem te zijn. Zodoende konden wij terecht bij taveerne Jeugdland bij Ulvenhout en bij Grandcafé Fabels bij Molenschot. Ook alle 15 medewerkers die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van de tocht, hebben zich weer ten volle ingezet en daar zijn wij hen dan ook zeer dankbaar voor.

Het parkoers zelf voerde de deelnemers naar en door het natuurgebied en het park van Wolfslaar en door het Ulvenhoutse bos. Afhankelijk van de gekozen afstand werden ook delen van het Sint Annabos en het Prinsenbos doorkruist, waarbij o.m. een rustmogelijkheid was bij grandcafé Fabels. Over o.m. het landgoed Anneville werd weer het Ulvenhoutsebos bereikt en kon (eventueel voor de 2e maal) gerust worden bij taveerne Jeugdland. Verder voerde de route via de Bierberg naar het Markdal en werd langs de rivier De Mark gelopen naar en over landgoed Klokkenberg, door natuurgebied De Blauwe Kamer en langs de Galderseweg weer nar en langs de rivier De Mark tot de finish in Mariëndal. Daar werd door velen nog gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog wat te consumeren. Omdat 62 van de 202 deelnemers zich online hadden ingeschreven via wandelbond KWbN, is van hen niet bekend van welke verenigingen zij lid zijn. Alleen was aangegeven of zij wel of geen bondslid waren. Vandaar dat navolgend overzicht niet volledig is. Onder de deelnemers waren 13 Belgen.

Van de leden van de (Belgische) verenging De Sint Jansstappers uit Essen-Wildert kwamen er 5 uit België en 5 uit Nederland.