WIEGO Nieuws – December 2022

VAN DE REDACTIE

Op allerlei gebied zijn mensen bezig met vrijwilligerswerk. De een doet dan naast zijn werk, de ander omdat die inmiddels is gepensioneerd. Vaak is dat van huis uit meegegeven. Maar dat vrijwilligerswerk kan soms botsen in de huiselijke sfeer. Ook zijn er tegenwoordig mensen die alleen in de vakantieperiode vrijwilliger zijn. En weer anderen doen het helemaal niet. Volgens de statistieken van het CBS zetten steeds minder mensen zich in als vrijwilliger. Terwijl dat juist in de huidige tijd hard nodig is. Niet alleen bij sportverenigingen, maar ook in verzorgingshuizen, scholen, buurthuizen, evenementen, en ga zo maar door. De afgelopen jaren deed de overheid er alles aan om het gemakkelijker te maken voor vrijwilligers. En dat is hard nodig.

Als vrijwilliger moet je namelijk sterk in je schoenen staan. Onbetaalde krachten kunnen te maken krijgen met de belastingdienst, die eventuele vergoedingen aanmerkt als loon. Organisaties dienen – tegen betaling – een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voordat een vrijwilliger daadwerkelijk aan de slag kan. Verder wordt het vrijwilligerswerk de laatste jaren geprofessionaliseerd. Van helpen wanneer het je uitkomt, is vaak geen sprake meer. Verder zijn aansprakelijkheid en verzekeringen onderwerpen die ook goed geregeld moeten worden.

In de huidige tijd doen steeds mensen een beroep op vrijwilligers. In Nederland werken velen in deeltijd. Men wil op de kinderen passen of meer leuke dingen doen in het leven. En er op uit trekken hoort daar natuurlijk bij. Maar men beseft niet dat dit alleen maar mogelijk is dankzij vrijwilligers. Want zonder hen kunnen organisaties niet inspelen op al die behoeften, omdat men beschikt over beperkte subsidies, dan wel leunen op giften. Diverse verenigingen en stichtingen worstelen met die problemen. Het zijn steeds dezelfde mensen die klaar staan. Ze boksen niet allen op tegen de complexe regelingen en subsidievoorwaarden, maar tegenwoordig zijn daar ook maatschappelijke discussies bijgekomen. En toch is vrijwilligerswerk gewoon ontzettend leuk om te doen. Het is betekenisvol en vooral heel dankbaar werk.

We zouden vrijwilligers meer op waarde moeten schatten. De samenleving heeft er veel meer nodig om te kunnen blijven draaien. Misschien behoort een jarenlange inzet niet altijd tot de mogelijkheden, maar regelmatig helpen of zelfs een eenmalige inzet is beter dan niets doen. Wil je blijven genieten dan wordt het hoog tijd om zelf eens vrijwillig de mouwen op te stropen.
De redactie.