Vooruit met de 2e Winterserietocht!

Op zaterdag 21 januari 2023 werd door WIEGO de 2e Winterserietocht (seizoen 2022-2023) georganiseerd. De totale deelname was 283 wandelaars. Daarvan liepen er op de dag zelf 249 personen en de volgende 2 weken nog eens 35 wandelaars de digitale versie. Die hadden zich ingeschreven middels het Online Inschrijfprogramma van de wandelbond. Daarvan hadden ook 40 van de 248 wandelaars op de dag zelf gebruik gemaakt. Dat scheelt toch werk en geld op de startlocatie.

De uitgezette route was oorspronkelijk bedoeld voor de 1e Winterserietocht in december. Maar zoals reeds eerder is uitgelegd, heeft WIEGO de parkoersen van de 1e en 2e tocht moeten verwisselen. Ook deze keer hebben alle 14 medewerkers, die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van de tocht, zich weer ten volle ingezet en daar zijn wij hen dan ook zeer dankbaar voor. Deze keer waren dat:

Het parkoers van deze 2e Winterserietocht voerde de deelnemers ditmaal vooral door het Mastbos, maar ook (afhankelijk van de te lopen afstand) door het Montenspark, de Trippelenberg, het plaatsje Effen, de Krabbenbossen, de Galderse heide, De Blauwe Kamer en langs de rivier De Mark. Er was een rustpost bij fam. De Nijs aan de Overaseweg. Daar kwam de afstand 40 km zelfs twee maal. De andere rustplaats was in eetcafé De 7 Heuveltjes aan de Galderseweg.

Er waren dit maal 14 deelnemers uit België. Van de leden van de (Belgische) verenging De Sint Jansstappers uit Essen-Wildert kwamen er 4 uit België en de overige 12 uit Nederland.