Wat wijzigingen bij de Snerttocht

Nadat WIEGO vorig jaar de Snerttocht weer een ouderwets kon organiseren na een coronajaar, waren er dit jaar een aantal wijzigingen. Allereerst was er een andere startlocatie vanwege de sloop en nieuwbouw van kbs. De Griffioen. Gelukkig konden wij nu terecht in de aula van kbs. De Horizon op een paar 100 meter van de oude startlocatie. Wel was er dezelfde conciërge. De opbouw en inschrijving werd echter vertraagd omdat de conciërge de tocht een maand later in zijn agenda had genoteerd. Wij moesten dus even wachten voor de deur van de school werd geopend. En terwijl de eerste wandelaars al binnenkwamen. Moest in allerijl het startbureau en de “bar” worden opgebouwd en ingericht. Gelukkig had iedereen begrip voor de situatie.

Deze school is afgelopen tijd volledig gerenoveerd en duurzaam gemaakt. Dus geen gasaansluiting meer. En dat wreekte zich bij het op warmen van de soep. Dat bleef de hele dag behelpen. Volle bewondering voor de dames die de “bar” bedienden en de soep schonken. Deze dames kregen ook nog eens te maken met het feit dat de rust van de tocht ook in deze school was, zodat zij het daardoor extra druk kregen. Dus dit keer geen rustgelegenheid in café-zaal ’t Veehandelshuis. Dat laatste trouwens op verzoek van de eigenaresse. Sommige wandelaars dachten tijdens deze rust zelfs al aan de soep te kunnen.

Maar op zaterdag 11 februari 2023 kon WIEGO dan toch zijn 32e Snert-wandeltocht van start laten gaan. Ondanks alle problematiek kwamen er 374 wandelaars af op deze tocht. Een klein aantal (12) liepen de virtuele variant. Maar alle anderen kwamen op de soep af. Er is die dag van de deelnemers bijna geen wanklank vernomen. De bepijling werd gewaardeerd en de afwisselden omgeving, alsmede de goede routebeschrijving. Uiteraard speelde ook het redelijk goede weer een rol. En natuurlijk werd de wijze waarop de medewerkers de deelnemers tegemoet traden zeer gewaardeerd. Alle 17 medewerkers die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van de tocht, hebben zich weer ten volle ingezet en mogen daarvoor best lof voor worden toegezwaaid..

Uiteraard willen wij vanaf deze plaats de directeur en ook de conciërge van kbs De Horizon in Prinsenbeek van harte bedanken voor de verleende gastvrijheid. De route leidde de wandelaars (afhankelijk van hun afstand) vanaf de start naar en door natuurgebied De Hooiberg en het Liesbos door Prinsenbeek weer terug naar de school voor hun rust. M.u.v. de wandelaars op de afstand 5 km, die daar al hun finish hadden. Door de gewijzigde startplaats was hun afstand in werkelijkheid bijna 7 km. Dat was trouwens ook geval bij de afstand 10 km; die was bijna 12 km. Na deze rust verliep het parkoers deels weer door Prinsenbeek naar en langs der Bredase wijk Haagse Beemden, Waarna langs station Breda-Prinsenbeek door het buitengebied ten noorden van Prinsenbeek werd gelopen, Om hierna weer vrij snel het eindpunt in kbs. De Horizon te bereiken, waar voor iedereen een bakje erwtensoep (snert) of tomatensoep klaar stond. En verder kon men ook iets anders kopen.

Totaal waren er onder de 374 deelnemers 16 wandelaars uit België.

Ook was het mogelijk om op een andere dag (digitaal) te lopen dan op de dag van organisatie zelf (fysiek), dit deden 12 wandelaars.