Uitnodiging Jaarvergadering

UITNODIGING

Op vrijdag 1 december 2023 wordt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” gehouden en vindt plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur. De uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken krijgt u per mail toegestuurd. Bent u niet in het bezit van een mailadres of is uw mailadres niet bekend bij het bestuur, dan kunt u daarover contact opnemen met onze secretaris Na afloop van deze jaarvergadering wordt weer de GRATIS bingo-avond gehouden.