WIEGO Nieuws – November 2018

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op vrijdag 30 november 2018 vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur. Via email krijgt u nog een aparte uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken.

EVENEMENTENJAARGIDS 2019 VAN WANDELBOND KWBN
Binnenkort ontvangen onze leden van wandelbond KWBN weer de Wandelevenementen Jaargids 2019. Omdat niet iedereen deze jaargids gebruikt ofnodig heeft, vragen wij u om deze gids dan aan onze secretaris. Hans v.d. Bruggen te geven. Daarmee kunnen wij andere wandelaars weer een plezier doen. Ook steunt u de vereniging daarmee. Gooi het dus NIET bij het oud papier. 

DIABETES CHALLENGE
Vanaf eind maart jl. vond onder meer in Breda vanuit de wijk Boeimeer de Diabetes Challenge plaats. Deze Challenge was niet alleen bedoeld voor mensen met diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel was om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen. De groepjes die door een aantal leden van WIEGO werden begeleidt bestonden bij aanvang totaal uit 17 deelnemers. Uiteindelijk hebben 12 deelnemers de Challenge volbracht met een afsluitend evenement op 29 september jl. in Amsterdam vanuit het Olympisch Stadionplaats vindt. Dit alles stond onder supervisie van de Bas van der Goor Foundation.

SPORTCAFÉ
Op 11 oktober 2018 organiseerde Breda-Actief (na drie jaar) weer een “Sportcafé”. Dit keer vond dit Sportcafé plaats in de kantine van hockeyclub Push. Ook WIEGO was deze avond vertegenwoordigd. Dit keer stond het Sportcafé in het teken van vernieuwen en aan de hand van praktijkvoorbeelden en reacties van de deelnemers werd gezocht naar de uitdagingen en vernieuwingen waarmee de sportverenigingen aan de slag kunnen.

JUBILARISSEN VIERDAAGSE
Op donderdag 25 oktober j.l. organiseerde Regio Brabant-Zeeland van de wandelbond KWBN weer de jaarlijkse avond om de jubilarissen van de afgelopen Nijmeegse Vierdaagse en de Apeldoornse Vierdaagse extra in het zonnetje te zetten door ze te huldigen. Daarbij kreeg iedereen, die dit jaar bij deze Vierdaagsen de beloning voor de 5e, 10e, 25, 40e of 50e maal heeft gekregen van de Regio een herinneringsspeld en een boeket bloemen. Van de 5 jubilarissen in onze vereniging waren er 4 aanwezig. 

Bredaas beRaad
Op 30 oktober was WIEGO en alle andere Bredase sport- en vrijwilligersorganisaties uitgenodigd voor een avond met gemeenteraadsleden in het stadhuis. WIEGO was daar vertegenwoordigd met 4 bestuursleden om de wandelsport meer zichtbaar te maken bij de gemeenteraad. Omdat wandelsport geen wedstrijdsport is maar wel een prestatiesport komt onze sport weinig in de belangstelling bij onder meer de media. Ook kon worden gekeken naar de subsidiemogelijkheden en locaties voor start- en rustmogelijkheden bij wandeltochten.

Najaarsvergadering van Regio Brabant-Zeeland van KWBN
Op zaterdag 10 november a.s. vindt in Tilburg de Najaarsvergadering van Regio Brabant-Zeeland van KWBN plaats. KWBN (Kon. Wandel Bond Nederland) is de wandelbond waar WIEGO bij is aangesloten. KWBN is verdeeld in een aantal regio’s  en WIEGO valt onder Regio Brabant-Zeeland. Een aantal bestuursleden zal naar deze halfjaarlijkse vergaderring gaan om daar mee te praten over het beleid van de bond voor wandelend Nederland. Dit zal de laatste jaarvergadering zijn die de betreffende regio kan organiseren omdat door een herstructurering van de KWBN per 1 januari a.s. alle 6 bestaande regio’s worden opgeheven. Het bestuur zal dan ook proberen om daar hun wensen en klachten kenbaar te maken en daarmee invloed trachten uit te oefenen op het te bepalen beleid.