Wijzigingen in wandelagenda ivm Corona-virus

Vanwege het coronavirus heeft de regering een aantal maatregelen getroffen. Eén daarvan is dat tot 1 september 2020 geen evenementen zijn toegestaan. Dit treft ook de wandelsport. Een  groot aantal wandeltochten gaat daardoor niet door. Dat heeft ook effect op het programma van WIEGO. In de wandelagenda treft u de tochten aan die zijn afgelast en die – onder voorbehoud van verdere maatregelen – doorgaan en waaraan WIEGO gaat deelnemen of leden van WIEGO kunnen deelnemen.