Wijzigingen in wandelagenda ivm Corona-virus

Vanwege het coronavirus heeft de regering een aantal maatregelen getroffen. Eén daarvan is dat tot en met 31 maart 2020 evenementen met 100 deelnemers of meer niet zijn toegestaan. Dit treft ook de wandelsport. Een aantal wandeltochten gaat daardoor niet door. Dat heeft ook effect op het programma van WIEGO. In de wandelagenda treft u de tochten aan die zijn afgelast en die – onder voorbehoud van verdere maatregelen – doorgaan en waaraan WIEGO gaat deelnemen of leden van WIEGO kunnen deelnemen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

21 maart    : Schapenkoppentocht, Dordrecht        AFGELAST

28 maart    : Jan van Boventocht, Oostendam        AFGELAST

Onder voorbehoud gaan we 13 april  naar de Paastocht in Den Haag.