Recreatieve Afdeling weer van start

Op de bijna wekelijkse persconferentie van de regering die plaats vond op 6 mei jl. werd bekend gemaakt dat met name buitensporten (geen evenementen) vanaf 1 juni dit jaar weer waren toegestaan onder de inmiddels bekende voorwaarden. Dat betekende voor WIEGO dat in principe de wekelijkse wandelingen van de Recreatieve Afdeling weer van start zouden kunnen gaan. Na de nodige twijfels heeft het bestuur van WIEGO onlangs de beslissing genomen om deze wandelingen weer te laten plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en volgens het protocol van de KWBN. 

Vanuit de wandelbond KWBN is er een protocol opgesteld waaronder dit soort wandelingen kunnen plaats vinden. Zo wordt geadviseerd met niet meer dan 11 tot 16 personen per groep te gaan lopen. Verder dient men een onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaren en dient het aanbeveling om 2 aan 2 te lopen zodat er maximaal 8 personen achter elkaar lopen en de totale afstand van de groep 12 meter is. Ook wordt deelnemers die hoesten, niesen en koorts hebben (mogelijke verschijnselen van het coronavirus), geadviseerd om thuis te blijven. Bij dit alles geld dat deelnemers zelf de keuze hebben om wel of niet mee te lopen. Iedere deelnemer loopt immers voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid. Men is niet verplicht om mee te lopen.

Als u mee wilt lopen, neem dan vooraf contact op met de betreffende groepsbegeleider. Dat is om te voorkomen dat de groep te groot word en dan gesplitst kan worden met verschillende begintijden. Denk er daarbij wel aan dat u na afloop direct weer naar huis moet en er dus geen mogelijkheid is om gezellig te babbelen of koffie te drinken , of naar het toilet te gaan op de diverse start- en finishlocaties.

Voor de Afdeling Wandelsport blijft voorlopig (tot 1 september a.s. in ieder geval) de huidige toestand bestaan dat er geen officiële wandeltochten worden georganiseerd en dat WIEGO daardoor dus ook niet met een bus naar een tocht kan gaan. Dat laatste is des te meer een probleem omdat volgens de huidige regels van de regering een touringcar niet vol bezet kan worden. Dat zou kunnen betekenen dat er minimaal 2 touringcars moeten worden ingezet en dus dubbele kosten aan WIEGO in rekening worden gebracht.

Leden van de Afdeling Wandelsport kunnen dan ook ter compensatie meedoen aan de wekelijkse recreatieve wandelingen. Maar ook hier geld: neem vooraf contact op met de betreffende begeleider voor de juiste starttijd.