WIEGO Nieuws – November 2020

VAN DE REDACTIE
Tot voor kort dachten we dat we het coronavirus hadden verslagen en dat we onze sociale bewegingsruimte hadden herwonnen. Toen de besmettingen en de ziekenhuisopnames na de eerste golf flink terugliepen, dachten we corona onder de duim te hebben. Maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest, waarbij misschien onze wens wel de vader van de gedachte was. Eén ding is inmiddels wel helder: de strijd tegen het corona-virus is nog niet gestreden.Dit virus geeft zich niet zo gauw gewonnen en is jammer genoeg niet op zijn retour, maar weer in alle hevigheid losgebarsten. Wij staan inmiddels in de strijd tegen het virus weer op achterstand en niet meer op voorstand. Daardoor moeten we – ook letterlijk – een forse stap terug zetten in onze bewegingsvrijheid. Hopelijk kunnen we daardoor uiteindelijke weer een stap verder komen. Dat vraagt van ons veerkracht en wendbaarheid, om aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Niet alleen van ons als persoon, maar ook van de hele samenleving. De regering heeft in reactie op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames een heel pakket van maatregelen afgekondigd. Daarover heeft iedereen zo zijn eigen mening over het nut en het effect en de noodzaak. Het kan soms heel verwarrend zijn of de maatregelen op onderdelen niet altijd even duidelijk lijken te zijn.

n de huidige uitzonderlijke situatie is het ook niet altijd mogelijk om de juiste maatregelen te treffen. Daarover discussiëren helpt ons echter niet verder in de strijd tegen het corona-virus. Het blijft ook altijd niet mogelijk om alle regels en adviezen letterlijk te begrijpen of op te volgen. We zullen moeten handelen naar de bedoeling van deze maatregelen. En die bedoeling is om de sociale contacten zo klein en kort mogelijk te houden. Daarbij moeten wij de onderlinge afstand en voorzorgsmaatregelen goed in acht nemen. Uiteraard weten we zelf heel goed hoe we ons het beste kunnen gedragen. En zeg nou zelf: is het dan zo’n grote opoffering om in bepaalde gevallen een mondkapje te dragen?

Gelukkig voor de wandelsport is daarbij dat die voornamelijk in de buitenlucht wordt beoefend en dat het een zogeheten ”doorstroomsport” is. Dat wil zeggen dat door de regels en richtlijnen van de wandelbond de deelnemers met afstand van start gaan in een brede starttijd. Tel daarbij dat er ook een spreiding ontstaat door de verschillende af te leggen afstanden, alsmede het tempoverschil tussen de wandelaars.

Laten wij afspreken ons zo goed mogelijk aan alle regels te houden, waardoor wij onze sport nog even kunnen beoefenen.
De redactie.

MEDEDELING VOOR ONZE LEDEN

Doordat de regels van de overheid rondom het coronavirus regelmatig worden aangepast door de veranderende omstandigheden van het moment, kan het voorkomen dat geplande wandeltochten niet doorgaan c.q. worden afgelast. Daardoor kan het voorkomen dat een aankondiging in het verenigingsblad staat, maar dat bij het verschijnen van dit blad inmiddels bekend is dat een tocht is afgelast. Neem dan ook voor de zekerheid altijd contact op met onze secretaris of een wandeltocht wel of niet door gaat. Daarmee voorkomt u dat u voor niets op een startlocatie staat of dat u op een bus wacht die niet komt.

Het programma van onze afdeling Wandelsport zal dan ook voor de rest van het jaar zo nodig aangepast worden door het bestuur, als dat mogelijk is.

Deelname aan tochten geldt nog steeds volgens de regels en richtlijnen die bij iedereen inmiddels bekend mogen zijn. Nog steeds geldt onderlinge afstand van 1,5 meter houden; geen handen geven of schudden; bij corona gerelateerde klachten (ook als één van de gezinsleden die heeft) thuis blijven. En inmiddels geldt ook de regel dat er met niet meer dan 4 personen in een groepje mag worden gewandeld.

Ook met een (bijna) volledig bezette touringcar mag weer gereisd worden. Daarbij geldt dan wel weer dat er in de bus verplicht een mondkapje gedragen moet worden; dat de chauffeur geen contact mag hebben met de reizigers; dat er ingestapt moet worden via de midden-ingang en dat de eerste rij stoelen achter de chauffeur niet gebruikt mogen worden.

Verder is door het bestuur besloten dat de minimale deelname aan tochten, die wij met een bus bezoeken, ongeveer 30 personen zal moeten zijn. Indien dat aantal niet gehaald wordt, gaat de busreis en de deelname aan de tocht niet door.

Ook de recreatieve wandelgroepen kunnen blijven lopen. Maar ook hier moet er op gelet worden dat er groepjes van maximaal 4 personen worden gevormd en dat die dan onderling enige afstand houden. Uiteraard gelden ook nog steeds de overige regels en richtlijnen die inmiddels bij iedereen bekend mogen zijn.