WIEGO Nieuws – April 2021

VAN DE REDACTIE

Afgelopen maand maart was het een jaar geleden dat het coronavirus uitwaaierde over Nederland en dat er door de regering een intelligente lockdown werd afgekondigd. Waardoor vrijwel alles dicht ging en tot stilstand kwam op de essentiële zaken na, zoals met name de supermarkten. Ook op sportgebied en dus ook voor de wandelsport had dit zijn weerslag. Er kon en mocht niet meer georganiseerd gewandeld worden. Daarentegen werd het vrij druk in parken, bossen en andere natuurgebieden doordat de mensen er toch uit wilden. In de loop van de maand mei werden de regels versoepeld en mocht er – onder strenge voorwaarden – weer deels gesport worden en dat gold ook voor de wandelsport.

In de weken en maanden daarna werden de regels verder versoepeld en kon er steeds meer. Zo ging de horeca weer open en ook de sportkantines. Daardoor werd ook weer het organiseren van wandeltochten toegestaan en mocht er zelfs per touringcar weer wandeltochten elders in Nederland bezocht worden. Ook onze vereniging heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. En daar bleek een deel van onze leden heel blij mee te zijn. Zij hadden het verenigingsleven zoals dat er was vóór de lockdown erg gemist.

Maar in de loop van oktober vorig jaar verergerde de toestand in Nederland weer. Het aantal besmettingen nam weer toe en ook de ziekenhuisopnames stegen. Dus werden de versoepelde maatregelen door de regering weer teruggedraaid. Daardoor gingen bijv. ook de sportkantines weer dicht. Vooral voor sportverenigingen met een eigen kantine was dit een klap. Niet alleen verloren zij daardoor veel inkomsten die zulke verenigingen niet kunnen missen.

Maar ook de leden werden er door geraakt. Jeugdleden mochten nog wel op de complexen buiten sporten, maar oudere leden werd de toegang ontzegd, evenals de binnensporten. Wandelsport is daarentegen een zogeheten “doorstroomsport” en werd wel toegestaan. Alleen waren ook de horeca, sportkantines, buurt- en wijkgebouwen, e.d. gesloten waardoor een fysieke startlocatie niet mogelijk is. Dit is voor de wandelsport opgelost met het organiseren van virtuele tochten. Maar zeker onder de leden van wandel- en andere sportverenigingen wordt het echte en voor sommigen misschien wat ouderwetse gevoel van het verenigingsleven toch gemist.

Laten we hopen dat door het vaccineren over niet al te lange tijd weer meer mogelijk is en het verenigingsgevoel – ook bij de leden van WIEGO – daardoor weer snel terugkomt. Dus houdt nog even vol.

FACEBOOKPAGINA VAN WIEGO

WIEGO heeft een eigen Facebookpagina! Volg en “like” ons op www.facebook.com/wsvwiegobreda en deel onze evenementen (wandeltochten) met je wandelvrienden!

MEDEDELING VOOR ONZE LEDEN

De regels van de overheid rondom het coronavirus worden regelmatig aangepast door de steeds veranderende omstandigheden. Daardoor kan het gebeuren dat een aankondiging in het verenigingsblad is opgenomen, maar dat bij het verschijnen van dit blad inmiddels bekend is dat een tocht is afgelast. Kijk dus voor de zekerheid ook altijd op de site van WIEGO, raadpleeg onze Facebookpagina of neem contact op met onze secretaris. Daarmee voorkomt u dat u voor niets op een startlocatie staat. De recreatieve wandelgroepen kunnen blijven lopen. Maar ook hier moet er op worden gelet dat er momenteel groepen van maximaal 4 personen gevormd mogen worden gevormd (exclusief de begeleider) en dat zij onderling afstand moeten houden. Daarbij gelden nog steeds de overige regels en richtlijnen die bij iedereen bekend mogen zijn.

Programma Afdeling Wandelsport 2021

Door de huidige corona-crisis is het nog onduidelijk wanneer wandeltochten weer fysiek (en niet “virtueel”) kunnen worden georganiseerd. Dat houdt op dit moment in dat wij geen wandeltochten van andere organisaties kunnen bezoeken. Wanneer WIEGO weer busreizen naar wandeltochten kan organiseren is onduidelijk. Als de mogelijkheid en de daaraan gekoppelde veiligheid voor onze gezondheid weer duidelijk is, wordt u daarover zo snel mogelijk ingelicht met de vaststelling van het nieuwe programma. Verder organiseert WIEGO – ter compensatie van de vele afgelaste wandeltochten elders – in de periode eind maart/begin april een “virtuele” Lente-wandeltocht die u op een door u zelf te kiezen dag kunt gaan lopen.

DIABETES CHALLENGE

Nadat WIEGO de afgelopen jaren heeft meegewerkt aan de Diabetes Challenge die in Breda onder meer in de wijk Boeimeer plaats vond, is WIEGO ook dit jaar weer door Breda-Actief benaderd om mee te werken aan de door de Bas van der Goor Foundation ondersteunde Diabetes Challenge. Vanuit De Bredero in de wijk Boeimeer zullen wandelsportbegeleiders van WIEGO en gezondheidsdeskundigen groepjes in de wijk gaan begeleiden. Het is de bedoeling van de Challenge om in 20 weken het prestatieniveau van de deelnemers door middel van wandelen omhoog te brengen. Voor deze groepjes zijn wij op zoek naar leden die per week één uur willen besteden aan het begeleiden van deze groepjes. Na afloop van de Challenge kunnen deze deelnemers zich eventueel bij WIEGO aansluiten om zo hun prestatieniveau op peil te houden. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onze voorzitter a.i.: Ine de Munk, tel. 076-5217324.