WIEGO Nieuws – Juni 2022

VAN DE REDACTIE

Nu corona op een laag pitje staat, blijkt het niet goed te gaan met de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voordat corona in ons land kwam, bleek al dat een flink deel van de bevolking te zwaar was (overgewicht) door verkeerde voeding. De overheid had al campagnes gelanceerd om de bevolking attent te maken op een betere keuze van voedsel en om (meer) aan sport te gaan doen. Door corona werd dit streven flink doorkruist. Sportscholen moesten hun deuren tijdelijk sluiten en de deelnemers stopten hun abonnement. Maar ook sportverenigingen moesten al dan niet tijdelijk hun activiteiten stopzetten. En het was nog maar de vraag of de leden weer actief zouden mee gaan doen, toen het weer mocht. Oudere leden zetten soms een punt achter hun sportgebeuren. Maar nu blijkt uit onderzoek dat met name de jongere garde, de 20ers en 30ers niet meer terugkeren naar de sportschool of sportvereniging.

Ook in de wandelsport zien wij dit. Veel wandeltochten trekken minder deelnemers en zelfs de Vierdaagse van Nijmegen kampt met minder aanmeldingen. Terwijl juist nu, na bijna twee jaar van weinig activiteiten en beweging, mensen actief zouden moeten worden en meer aan lichaamsbeweging zouden moeten doen. Maar dwingen kan je de bevolking nu eenmaal niet. Zeker als dit door de overheid wordt gepropageerd, wordt dit in Nederland als betutteling beschouwd. Daarom hoop je dat de jeugd wel actief blijft in de sport. Niet voor niets zegt een spreekwoord: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jammer genoeg kennen niet alle instanties in Nederland dit gezegde. En dat geld ook in de wandelsport.

Juist bij een Avondvierdaagse loopt 4 avonden lang veel jeugd mee. Dat zou dus een opsteker moeten zijn voor iedereen die de gezondheid van de Nederlandse bevolking hoog heeft staan. En dan blijken er instanties te zijn die zo’n Avondvierdaagse juist tegenwerken. Die kinderen maar lastposten vinden. Blijkbaar vergeten zij dat ze ooit ook kind zijn geweest. Blijkbaar gaat het niet alleen slecht met de gezondheid van onze bevolking, maar ook met het geheugen. Wandelsport wordt vaak beoefend door oudere mensen. Maar ook zij zijn ooit kind geweest. En buiten de Avondvierdaagse is er veel meer te doen voor de jeugd. Sporten die veel interessanter zijn. Maar ook de huidige jeugd zal op latere leeftijd weer naar de wandelsport trekken.

Laten ook wij zorgen dat de Nederlandse bevolking gezond wordt en blijft van lichaam en geest. Blijf dus zo lang mogelijk actief. Blijf wandelen.
De redactie.

FACEBOOKPAGINA VAN WIEGO

WIEGO heeft een eigen Facebookpagina! Volg en “like” ons op www.facebook.com/wsvwiegobreda en deel onze
evenementen (wandeltochten) met je wandelvrienden!