Geschiedenis Avondvierdaagse Breda

Dit jaar wordt voor de 75e maal de Avondvierdaagse in Breda georganiseerd. Om dit feit te gedenken volgt hierna een korte terugblik op de afgelopen jaren.
In 1947 werd voor het eerst in Breda de Avondvierdaagse gelopen. Jarenlang werd deze Avondvierdaagse namens de Wandelkring Noord-Brabant van de Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding (KNBLO) georganiseerd vanaf de voormalige Chassé-kazerne aan de Vierwindenstraat door onderofficieren van de voormalige Sportvereniging Garnizoen. Met name wijlen de heer Frans Hakkaart kan hier genoemd worden als drijvende kracht. In die tijd liepen er veel dienstplichtige militairen in groepsverband mee, maar ook bijvoorbeeld een groep verpleegsters van het Diaconessen(zieken)huis in uniform.

Door omstandigheden bij defensie werd in 1968 de startplaats verplaatst naar het gemeenschapshuis De Vlieren in de wijk Heuvel.

Daar de Wandelkring Noord-Brabant er iedere keer geld op moest toeleggen werden in 1970 de toenmalige Bredase Wandelsportverenigingen benaderd om mee te helpen en zodoende op de kosten te besparen. De oorspronkelijke organisatoren trokken zich daarop terug, waardoor de diverse wandelsportverenigingen, waaronder wandelsportver. Anneville uit Bavel, er meteen alleen voor stonden.

Door de nieuwe organisatoren werd besloten om de startplaats te verplaatsen naar het gemeenschapshuis Vianden in de wijk Ginneken vanwege de ligging direct tegen het bosgebied. Bezielende kracht was daarbij de heer Jac Joosen van de voormalige wandelsportvereniging Baronia. De deelname groeide daarbij weer boven de 300 deelnemers uit.

Door het opheffen van diverse wandelsportverenigingen en wisselingen bij de resterende organiserende verenigingen is jaren geleden besloten tot het instellen van een uitvoerend comité, het Comité Avondvierdaagse Breda, waarin namens iedere medeorganiserende vereniging één afgevaardigde zit. Het comité bestond van oorsprong uit de heer Jan Verdaasdonk namens wandelst. Telstars, de heer Ben de Hoon namens wandelsportver. Steeds Voorwaarts, de heer Jan van Hogeloon namens wandelsportver. De Geeren en de heer Hans van der Bruggen namens wandelsportver. “W.I.E.G.O.”. Daarbij was de heer Verdaasdonk al jaren de stuwende kracht en is de deelname in de loop der jaren gegroeid naar zo’n 2.000 (officiële) wandelaars.

Wegens de opheffing van wandelsportver. De Geeren, stapte ook de heer Jan van Hogeloon uit het comité en ging het comité als trio verder.
Aan de 60e Avondvierdaagse in 2006 hebben destijds ongeveer 1650 wandelaars deelgenomen aangemeld. Dat waren en zijn inmiddels voornamelijk groepen van scholen, die niet alleen afkomstig zijn uit de wijk Ginneken en naaste omgeving, maar ook uit andere delen van Breda, zoals bijvoorbeeld Effen, maar ook de St. Josephschool uit het spoorkwartier.
Per 1 januari 2017 zijn zowel wandelst. Telstarts als wandelsportver. Steeds Voorwaarts opgeheven en bleef alleen WIEGO over als organisator vanaf de 71e Avondvierdaagse in Breda-Zuid. Binnen deze vereniging is daarop een commissie Avondvierdaagse opgericht bestaande uit de heren Kees Frijters (voorzitter/secretaris) en Tamin Dusseljee (penningmeester) met ondersteuning van de heer Hans van der Bruggen.

Tijdens de corona-jaren 2020 en 2021 kon de Avondvierdaagse niet op de vertrouwde wijze plaatsvinden. Daarop werd door wandelbond KWbN (Kon. Wandelbond Ned.) de Home Edition gelanceerd. Daarbij schreven deelnemers zich per mail in bij genoemde bond en konden middels een app vanuit huis of een andere locaties gedurende vier dagen de door hen gewenste afstand lopen. Ook hierbij werd WIEGO betrokken. Wekelijks verstuurde de wandelbond de gewenste medailles van deze lopers uit grote delen van Breda naar de heer Kees Frijters. De drie genoemde commissieleden zorgden dan voor de bezorging op de betreffende adressen.

De kracht van de Avondvierdaagse in het Ginneken ligt vooral in de nabijheid van het Mastbos en het Ulvenhoutsebos, waardoor ieder jaar weer andere parkoersen worden uitgezet. Nu zijn dat slechts de afstanden 5 en 10 kilometer, maar in het verleden was het ook mogelijk om de afstand 15 kilometer te lopen.